Kompas der visen vejen til hurtigt at læse svensk hos SvenskeSprogkurser-dl

Søger du et effektivt og hurtigt kursus i svensk for dansktalende?

Ønsker du at forbedre din evne til at tale og forstå svensk?

Er det netop inden for nedenstående områder i dit erhverv, du kan få problemer i din kommunikation med svensktalende?

 • I misforstår hinanden
 • I slår måske over i engelsk og samtalen kan pludselig opleves som akavet og besværlig

På Svenske Sprogkurser vil jeg give de områder og situationer i dit arbejde, hvor du har det største behov for at tale svensk, mest opmærksomhed.

Vi vil sammen fokusere på forskellighederne mellem dansk og svensk, ikke lighederne. Denne pædagogiske undervisningsmetode er meget effektiv – den kaldes Naturmetoden.
”När du kan talar danska, kan du också redan en del svenska, denna möjlighet utnyttjar vi maximalt under svenskkursen. Jag kan danska, jag har bott länge i Danmark, men kommer bara att tala svenska med dig under kursen.”

Jeg, Magnus Rösing, har haft Svenske Sprogkurser i mere end 20 år.

I løbet af denne tid har jeg opbygget en effektiv metode, så du kan lære svensk på rekordtid. Hurtigt og effektivt.

Ønsker du at slå til indenfor områder som:

 • Salgssituationer
 • Erhvervskultur
 • Præsentationer
 • Møder
 • Forhandlinger
 • Telefonsamtaler

Så kan jeg hjælpe dig hele vejen, så du kan nå dit mål.

”Jeg har ikke tid!”

Måske føler du, at du ikke tid til et svenskkursus lige nu, der er så mange andre ting, der presser sig på! Det har jeg stor forståelse for – men i virkeligheden har du måske ikke råd til at vente med at blive bedre til at tale og forstå svensk?

Måske ville du ønske, at du kunne få en svensk sprogindsprøjtning eller en chip med det svenske sprog? Desværre er ikke helt endnu J men med Naturmetoden kan du lære svensk meget hurtigere end det før var muligt.

Du har måske dårlige erfaringer med svenske kollegaer og kunder

 

Misforståelser i kommunikation mellem en svensk og en dansk kollega

Måske har du opdaget, at svenskerne hverken forstår eller har lyst til at forstå dansk?

Og dine mails, som du sender til dem på dansk, ser ud til at blive opfattet, som om du  giver dem en aggressiv ordre, hvilket slet ikke er din hensigt.

Og når du laver dine PowerPoint-præsentationer, virker de så passive – de stiller ikke spørgsmål? Er de uinteresserede? Forstår de ikke et ord af, hvad jeg siger?

Mange af svenskerne ser heller ikke ud til at ville tale engelsk? Men de går ud fra, at du forstår deres hurtigt talende svensk?

Har du måske overvejet at tage et kursus i svensk?

Er der kurser for skandinaver, spørger du måske? Du forstår selv næsten alt talt svensk.

Jeg hører ofte: ”Jeg forstår svensk, men de forstår ikke et ord af, hvad jeg siger.”

Tavle med spørgsmål. Taler du svensk?

Er der svensk kurser specifikt for danskere / dansktalende?

Nogle af dine ord og udtryk på dansk forstår svenskeren, men andre dele forstår de slet ikke? “Kan jeg lære forskellen?”

Den danske udtale er svær for svenskerne

Du kan opleve, at de slet ikke forstår din danske udtale, de himler med øjnene og virker skræmte, når de hører, at du er dansktalende.

Men jeg tror, ​​jeg kan hjælpe dig med et effektivt og tidsbesparende kursus i svensk for dansktalende. 10-12 undervisningsgange af to timer kan ofte være nok.

Du skal være dansktalende

Du skal kunne dansk, for det vil vise sig, at du som dansktalende allerede kan en del svensk. På mine kurser vil jeg gerne hjælpe dig med at opdage forskellen.

Naturmetoden

Jeg underviser med den såkaldte ”naturmetode”. Det betyder, at vi kun taler svensk. Vi starter helt fra bunden, her bruger jeg ”Hv”-spørgeteknikken.

Efterhånden som vi kommer igennem den grundlæggende del af svensk, vil vi i stigende grad inkludere dit eget firmamateriale. Vi bruger det både mundtligt og skriftligt.

Jeg tilpasser mig dit niveau og dine fremskridt. Du vil hurtigt opleve, at du både forstår svensk bedre, men også at du gradvist kan tale bedre efterhånden som du lærer svensk med Naturmetoden.

Du bliver god til at stille ”Hv”-spørgsmål

Med ”Hv”-spørgsmålsteknikken stiller jeg dig spørgsmål og du svarer tilbage på svensk. Så skifter vi, du spørger mig og jeg svarer. Hele tiden på svensk.

Du bruger ord som f.eks. ”Var” – ”vad” – ”vem” – ”hur” – ”varför”. Det er meget effektivt, og du vil snart opleve succes.

Og med min egen specialudviklede undervisningsbog kan du hele tiden øve dig – intet går tabt, da alt er i den.

Kursusmanualen – specialudviklet til danskere, der skal lære svensk

Sammen med mine elever fra forskellige danske virksomheder har jeg udarbejdet en kursusbog eller kursusmanual, som jeg plejer at kalde det.

Deres behov for en kortfattet og overskuelig opgavebog har været vigtig for tilblivelsen af ​​bogen. Den er fyldt med øvelser: skriveøvelser, læseøvelser, udtaleøvelser og en stor ordbog på omkring 500 ord med de mest essentielle ord og udtryk, du bør kende aktivt eller passivt.

Alt det, vi gennemgår og arbejder med i løbet af kurset, står i bogen, så du kan altid tage den med hjem og bruge den til repetition.

Så hvis bogen er hjertet i det svenske kursus, så er dit eget mundtlige og skriftlige materiale selve kroppen, som vi sammen styrker, så det bliver brugbart i relevante situationer på dit job.

Erhvervskulturel coaching

Jeg mener, at det at lære sig et andet sprog også betyder, at man skal lære noget om forskelle i mentalitet og kultur. Dansk og svensk virksomhedskultur er forskellige – det er en kendsgerning!

Og det er væsentligt at forstå, hvordan kulturelle forskelle faktisk betyder noget, når svenskere og danskere arbejder sammen.

Mit kursus indeholder samtaler om forskelle i virksomhedskulturen. Du har sikkert også din egen oplevelse af situationer med svenskere, som du undrer dig over?

Så at få indsigt i dansk og svensk virksomhedskultur er en naturlig del af svenskkurset.

Jeg har her også et effektivt undervisningsmateriale til dette.

I løbet af kurset får du svar på spørgsmål som:

 • Hvorfor stiller svenskerne ikke spørgsmål til mine præsentationer?
 • Forstår svenskerne ikke ironi?
 • Hvorfor tager det så lang tid at træffe en beslutning?
 • Vi har brug for handling nu, men svenskerne vil bare diskutere videre?
 • Hvorfor skal alle i virksomheden inddrages i en beslutning, selvom mange af dem slet ikke bliver berørt af beslutningen?
 • Mange vigtige beslutninger ser ud til at blive taget mellem vores møder og ikke under vores møder?

Testimonials

En tidligere kursist udtaler sig om min svenskundervisning

”Underviseren tilpassede i høj grad niveauet og indholdet til mit personlige behov og arbejdsmæssige kontekst.

Kurset overgik mine forventninger og jeg kan klart anbefale det til andre danskere, med behov for træning i svensk.

Primært en væsentlig forbedret forståelse for svensk sprog i skrift og tale, basal grammatik og svensk udtale. Desuden evnen til at tilpasse mit danske sprog, så det er lettere at forstå for svenskere.

Mine kollegaer og medarbejdere forstår mig væsentligt bedre efter kurset og min forståelse for svensk sprog og kultur er øget betragteligt.

Målrettet og overskueligt undervisningsmateriale, som gør det enkelt at forberede sig til undervisningen, samt nemt at anvende som opslagsværk.

Målet blev nået, udbyttet af kurset var sågar et stykke over min forventning.”

Kom forbi til en gratis prøvelektion!

Vi taler om din erhvervssituation og du får også en kort demonstration af, hvordan undervisningen foregår. Det tager cirka 20-30 minutter.
Efterfølgende ved du, om mit svensk kursus for dansktalende er det rigtige for dig!

Ring på tlf.: 29275352 eller send en e-mail til mig her